Formació // TÈCNIC D'ESPORTS NIVELL 1 EN PÀDEL

PROVA d'ACCÉS TEN-1 en PÀDEL


Del: dissabte, 9 de setembre de 2023
Al: dissabte, 9 de setembre de 2023
Lloc:CLUB TENNIS GIRONA
Seu:C/ ARAGO, 58
Data límit inscripció: no disponible
Preu: 49,25 €

 

Per aquest curs Pàdel, NI-A (Girona) (09/09/2023 a 23/10/2024) la prova d’accés estarà limitada a 40 inscripcions.

Les primeres 40 incripcions rebudes al correu docencia@fcpadel.cat seran les que podran realitzar la prova d’accés. Aquesta condició serà exclusiva per aquest curs.

Per tal de fer la inscripció heu d'omplir el formulari que us adjuntem i enviar-ho escanejat juntament amb el DNI, una fotografia mida carnet, la titulació acadèmica (mínim ESO o equivalent) i el resguard de pagament a docencia@fcpadel.cat

IMPORTANT: La llicència federativa l'haureu de tindre activa en el moment de realització de la prova. 

Data límit per enviar documentació: divendres 14 de juliol a les 12h o fins a esgotar les places ofertades.

Només quedarà confirmada la plaça un cop envieu aquesta documentació i rebeu un correu de docencia@fcpadel.cat

La superació d'aquesta prova dona accés al curs sempre i quan les places ofertades no superin les sol·licitades. Es realitzarà sorteig quan les places sol·licitades superin les ofertades. 

 

D’acord amb el que s’estableix a l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) l’informem que les dades proporcionades mitjançant els formularis adjunts seran tractades sota la responsabilitat de la Federació Catalana de Pàdel (FCP) amb la finalitat de realitzar la prova d’accés inicial al curs, així com per a poder organitzar les formacions posteriors corresponents al bloc específic i al període de pràctiques. 

FCP informa que, un cop s’hagin aprovat les formacions pertinents i els interessats estiguin acreditats en el Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya (ROPEC), les dades personals corresponents als noms i cognoms i al número de llicència podran publicar-se al web de la FCP amb la finalitat de promocionar als mateixos, sempre i quan aquests donin el seu consentiment per a la publicació.

La base jurídica d’aquest tractament és l’interès públic, per delegació de l’Administració pública esportiva, execució d’un contracte (formacions), el compliment d’obligacions legals derivades de les normes actualment en vigor, així com el seu consentiment en el seu cas.

Les dades seran conservades durant el temps imprescindible en funció de la finalitat per a la que son facilitades, sens perjudici del drets que puguin correspondre als interessats.

Informem sobre la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació i oposició, i  revocació de consentiment, mitjançant comunicació adreçada a: Federació Catalana de Pàdel, Via Augusta, 13-15 Despatx 108 - 08006 Barcelona, o adreça electrònica - padel@fcpadel.cat.

Per qualsevol qüestió sobre el tractament de les dades, poden contactar el delegat de protecció de dades de la FCP a dpd@fcpadel.cat. Informem del dret de tot interessat a presentar una reclamació davant les autoritats de control de protecció de dades.


documents: Full inscripció PROVA ACCÉS

documents: Full informatiu curs